Tessy Troubleyn

PRIVACYVERKLARING

Tessy Troubleyn, gevestigd aan Emile Bossaertlaan 16/2 1081 Koekelberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

tessy@tessytroubleyn.be

Emile Bossaertlaan 16/2 1081 Koekelberg

+32485708434

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tessy Troubleyn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tessy Troubleyn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om diensten bij u af te leveren.

- Tessy Troubleyn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tessy Troubleyn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tessy Troubleyn werkt strikt vertrouwelijk en zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website of helpen ons onze website te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tessy Troubleyn gebruikt alleen technisch, functionele en analytische cookies zoals hieronder weergegeven:

  • Crumb (1session)

      Prevents cross-site request forgery (CSRF). CSRF is an attack vector that tricks a browser into taking unwanted action in an application when someone’s logged in

  • Ss_cid (2 years)

      Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

  • Ss_cpvisit (2 years)

      Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

  • Ss_cvisit (30 minutes)

      Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

  • Ss_cvr (2 years)

      Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site.

  • Ss_cvt (30 minutes)

      Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tessy Troubleyn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tessy@tessytroubleyn.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tessy Troubleyn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tessy Troubleyn via tessy@tessytroubleyn.be.